Icon phone 02473 088 088 Icon Calendar Đặt lịch sửa chữa

Slogan

02473 088 088 Bấm để Gọi ĐẶT LỊCH SỬA CHỮA
ĐẶT LỊCH KHẢO SÁT
 • Chọn giờ
 • 1:00
 • 1:30
 • 2:00
 • 2:30
 • 3:00
 • 3:30
 • 4:00
 • 4:30
 • 5:00
 • 5:30
 • 6:00
 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 8:00
 • 8:30
 • 9:00
 • 9:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
AM PM

Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. “Chính sách bảo mật” này áp dụng cho Gọi Thợ và các thông tin chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu.

Thông tin nhn dng cá nhân

Gọi Thợ có thể thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên của bạn. Gọi Thợ cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác của bạn, chẳng hạn như độ tuổi và giới tính của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân hoặc không mang tính cá nhân trong tương lai.
Gọi Thợ có thể tự thu thập thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web. Thông tin này được sử dụng cho các hoạt động của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ, và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web goitho.com

S dng và chia s thông tin cá nhân ca bn

Gọi Thợ thu thập và sử dụng thông tin có ích cá nhân của bạn để vận hành trang web của mình và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu.
Gọi Thợ cũng có thể sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Gọi Thợ Gọi Thợ cũng có thể liên lạc với bạn thông qua khảo sát để tiến hành khảo sát và tìm hiểu phản hồi của bạn về dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể có sau này.

Gi Th không bán, thuê hay cho thuê danh sách khách hàng ca mình cho bên th ba.

Gọi Thợ có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để thực hiện những khảo sát thống kê, gửi email cho bạn hay thư tay, cung cấp hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho Gọi Thợ, và các bên này được yêu cầu giữ tính bảo mật thông tin của bạn.
Gọi Thợ có thể theo dõi các trang web và các trang mà người dùng của chúng tôi truy cập bên trong goitho.com, nhằm xác định dịch vụ nào của Gọi Thợ được yêu thích nhất. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp những nội dung và quảng cáo bên trong trang Gọi Thợ tới khách hàng mà hành vi của họ cho thấy họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể nào đó.
Gọi Thợ sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, chỉ thông báo theo luật hoặc khi những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo sự hợp pháp của goitho.com; (b) bảo vệ quyền lợi của goitho.com; và, (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người dùng của goitho.com, hoặc của cộng đồng.

V Cookie

Trang web Gọi Thợ có thể sử dụng “cookies” để giúp bạn trải nghiệm online phù hợp với cá nhân bạn. Cookie là một file văn bản được đặt ở ổ đĩa cứng của bạn hoặc ở một trang chủ web. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được ấn định cho riêng bạn, và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.
Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp một chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian. Mục đích của cookie là để máy chủ web biết là bạn đã phản hồi lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hoá trang goitho.com, cookie sẽ giúp Gọi Thợ để lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau. Điều này giúp đơn giản hoá quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ thực hiện dịch vụ, và nhiều thứ khác. Khi bạn quay lại cùng một trang web goitho.com, các thông tin mà bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, để bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng tiện dụng mà bạn tùy chỉnh.
Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các dịch vụ Gọi Thợ hoặc các trang web mà bạn đến thăm.

Bo mt thông tin cá nhân ca bn

Gọi Thợ ngăn chặn việc những thông tin cá nhân của bạn bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân  được chuyển đến những trang web khác, nó được bảo vệ thông qua mã hoá, ví dụ Secure Sockets Layer (SSL).

V vic hy đăng ký

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và bạn có thể lựa chọn hủy nhận các thông báo thông tin. Khi đó người dùng có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc từ Gọi Thợ bằng cách liên lạc chúng tôi ở đây:
Email: goitho.com@gmail.com
Điện thoại: 0473.088.088

Nhng thay đi ca Chính Sách này

Gọi Thợ sẽ thường xuyên cập nhật Chính Sách về sự riêng tư này để phản ánh thông tin phản hồi của khách hàng và công ty. Gọi Thợ khuyến khích bạn nên định kỳ xem lại Chính Sách này để được thông báo về cách Gọi Thợ đang bảo vệ thông tin của bạn.
Thông tin Liên h

Gọi Thợ hoan nghênh câu hỏi hoặc ý kiến của bạn về bản Chính Sách về sự riêng tư. Nếu bạn tin rằng Gọi Thợ chưa thực hiện đúng bản Chính Sách này, hãy liên hệ với Gọi Thợ.

Bình luận
? Language »
>